dimarts, 22 de gener de 2013

Propòsits del blog

Benvinguts al nostre blog.

En aquest espai tractarem i comentarem temes com l'expansió de marques de moda espanyoles i la seva internacionalització en tot el món. Farem un breu estudi de les principals estratègies i eines emprades en l'expansió als mercats globals i les seves claus d'èxits en temps actuals, que ja sabeu, són difícils per la majoria d'empreses.

Tot i la crisi mundial, aquest sector és un dels que ha aconseguit un millor creixement, i en xifres se sap que arriba a moure uns 25.000.000.000 € l'any. Segons dades publicades (ESTACOM), durant la primera meitat del 2012 la moda espanyola va augmentar la seva facturació a l’exterior respecte l’any anterior. 

El fet de trobar-nos davant un sector que no es deixa arrossegar fàcilment per la recessió i pels mals resultats d'altres, nosaltres volem centar-nos en estudiar alguns exemples d'aquestes empreses tèxtils espanyoles.